hledat
 
 
Odkazy
 
Deutsch
 
EnglishPovinně zveřejňované informace


Kraj Liberecký, okres Česká Lípa
 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa
Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Česká Lípa 

ID obce: 
19027
Počet částí: 
3
Katastrální výměra: 
1006 ha
Počet obyvatel (k 1.1.2016):
721
Z toho v produkt. věku: 
316
Průměrný věk: 
38
 
Pošta: 
Ano
Škola: 
Ano, 1. - 5. postupný ročník
Zdravotnické zařízení: 
Ano
Policie: 
Ne

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006
Označení Obsah položky
1.Oficiální název O B E C Z A H R Á D K Y
Přidružené části: BOREK, ŠVÁBY
2.Důvod a způsob založení Dle zákona č.367/90 (§ 11 a 70a) ve znění pozdějších předpisů.

Obec Zahrádky je územním samosprávným společenstvím občanů,veřejnoprávní korporací,
která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu
této sanostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Zahrádky má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Obec Zahrádky vykonává na svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3.Organizační struktura Obecní úřad tvoří starosta a 2 zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Obecní úřad není dělen na odbory.
4.Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad
Zahrádky 108
471 01 Zahrádky
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad
Zahrádky 108
471 01 Zahrádky
Úřední hodiny
Pondělí a Středa :
8.00 - 12.00 a 13:00 - 17:00 hodin
Telefonní čísla
739 064 986, 487 877 454
starosta 724 179 717
Adresa internetových stránek: wwww.zahradkycl.cz
Adresa e-podatelny: podatelna@zahradkycl.cz
Další elektronické adresy: obec@zahradkycl.cz
Kancelář starosty: starosta@zahradkycl.cz

5.Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 5422421/0100
Další způsoby platby:
-osobně v úředních hodinách
-poštovní poukázkou na uvedené číslo účtu
6.IČ 00261092
7.DIČ Obec není plátcem DPH
8.Dokumenty Program rozvoje obce Zahrádky 2015-2020
<a "="" href="https://zahradkycl.cz/web/?p=clanky/rozpocty-a-zaverecne-ucty-obce_1"> Rozpočty obce
9.Žádost o informace - osobně na podatelně OÚ
- elektronicky pomocí elektronické podatelny
- poštou na adresu OÚ
10.Příjem žádostí a dalších podání osobně v úředních hodinách v podatelně OÚ Zahrádky
(PO a ST: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin)
11.Opravné prostředky Opravné prostředky dle § 5, odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkaz:https://portal.gov.cz
12.Formuláře Pokyny pro občany - přihlášení k trvalému pobytu

Formuláře k dispozici rovněž na OÚ v úředních hodinách PO a ST: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
13.Návody pro řešení životních situací Stránky Obce Zahrádky - odkaz
Portál veřejné správy České republiky: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14.Nejdůležitější používané předpisy - zákon č. 128/2000 Sb.
- zákon č. 106/1999 Sb.
- organizační řády a interní předpisy
Vydané právní předpisy
Vyhlášky a zákony viz odkaz:
Portál veřejné správy České republiky
https://portal.gov.cz/portal/obcan/


Do textů obecních vyhlášek a obecně závazných zákonů publikovaných ve Sbírce zákonů lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.
15.Sazebník úhrad za poskytování informací Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
16.Výroční zpráva ppdle zákona č.106/1190 Sb. Audit, Závěrečný účet, účetní závěrka
17.Zpracováních osobních údajů https://www.zahradkycl.cz/web/doc/Informace.doc

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsch English Česky
Najděte si Zahrádky na mapě. Elektronická podatelna:
podatelna@zahradkycl.cz
www.zahradkycl.cz
Uvítání