hledat
 
 
Odkazy
 
Deutsch
 
EnglishRegistr střetu zájmu

Registr střetu zájmu

Povinnost podat čestné prohlášení vzniká veřejným funkcionářům po celou dobu výkonu jejich funkce. Toto prohlášení musí učinit nejpozději do 30. 6. následujícího roku. Veřejný funkcionář, který ukončí výkon funkce v průběhu roku, je povinen učinit prohlášení nejpozději do 30-ti dnů od ukončení výkonu funkce.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením osoby, která do registru nahlížela, předmět dotazu a čas poskytnutí informace.

Přestupky

Přestupku se dopustí každý, kdo sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru nebo bude využívat informace k jiným účelům, než je zjištění případného střetu zájmů. Za přestupek je možné uložit pokutu ve výši až 100.000,- Kč.
 
Formuláře ke stažení
 
Žádost o bezplatné nahlédnutí nebo o přístupové údaje do registru v elektronické podobě:
https://www.zahradkycl.cz/web/doc/zadostnahlednuti.pdf
  
Formulář je uložen v otevřeném formátu PDF (Printable Desktop Format).
 


Deutsch English Česky
Najděte si Zahrádky na mapě. Elektronická podatelna:
podatelna@zahradkycl.cz
www.zahradkycl.cz
Uvítání